Browsing: Radhanath Ray Kabita

ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ଅତି ମନୋହର କାଳ ଶୀତ‌ଋତୁ ଧରା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ପଲ୍ଲବ ପାଟଳ ମଧୁ-ଋତୁ-ରାଟ ଧରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ନାହିଁ । ନ‌ଦୀତୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ- ବର୍ଣ୍ଣ ରାମତିଳା ସର୍ଷ‌ପ…

ଉଷା ଶାଳ୍ମଳୀଶଇଳୁଁ ତିନି ସ୍ଥାନେ ତିନି ତଟିନୀ ଝରେ, (ଶାଳ୍ମଳୀ – ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ପର୍ବତମାଳା) ଲଙ୍ଘି ନାନା ବନ ଜନପଦ ମିଶେ ବଙ୍ଗସାଗରେ…

ଉତ୍ତରମେଘ (ରାଗ‌- କଳହଂସକେଦାର) ଅଳକା ହର୍ମ୍ୟରାଜେ ନବ ଘୋଷିତ, ତୋ ଅଙ୍ଗେ ନୀରଧର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଡ଼ିତ । ଅଳକା ସୌଧେ ଚିତ୍ର ମୋହେ ନୟନ, ଇନ୍ଦ୍ରକୋଦଣ୍ଡ ତୋର…

(ରାଗ‌- କଳହଂସକେଦାର) ଦକ୍ଷିଣଦେଶେ ରାମଗିରି ଶୋଭନ, ବିମଳ ଶୁଭ୍ର ଯହିଁ ନ‌ଦୀ ଜୀବନ ଜନ‌କ‌କନ୍ୟା ସ୍ନାନେ ପବିତ୍ର ଅତି, ପର୍ଣ୍ଣ‌ଗ‌ହଳ ଯହିଁ ତରୁ-ବ୍ରତ‌ତୀ । ତ‌ହିଁଁ କୁବେର ଶାପେ ହୋଇ ପ୍ରେରିତ,…