Browsing: ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା

ପଞ୍ଚାଶତ୍ ଛାନ୍ଦ: ରାଗ-ଭୈରବ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ତପ ଉଦିତ ପର୍ବତ ରୂପ ପ୍ରତ ପଦାବାଗ୍ନି ଲୋପ ସ୍ୟନ୍ଦନ ଦୃଶେ ବରଷାକାଳ ତା କଳ୍ପେ ବଳାହକ ମେଘପୁଷ୍ପେ ଶୋଭା ଘୋଷଚକ୍ରେ…