Browsing: ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

କଥାଟିଏ କ‌ହୁଁ କଥାଟିଏ କ‌ହୁ । କିସ୍ କ‌ଥା ? ବେଙ୍ଗୂଲି କଥା । କିସ୍ ବେଙ୍ଗୁଲି ? କାଠ ବେଙ୍ଗୁଲି । କିସ୍ କାଠ ? ତେଲି ମାଠ ।…

କେବେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ମୋର ଜୀବନ ଯେଉଁ ପରିଧିର କେନ୍ଦ୍ର ସେ ପରିଧି ବାହାରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିବି କିଭଳି ସେ ଦେଶ ଆଉ…