Browsing: ଶିଶୁ କବିତା

ସିଂହ ସେ ନୁହେଁ ବସେ ରାଜା ଭଳି ଠାଣିରେ ମାଛ ନୁହେଁ ରହିପାରେ ପୋଖରୀର ପାଣିରେ । ବାଘ ନୁହେଁ ଜାଗା ଜାଗା କୁଦା ମାରି ଯାଏ…

ନାଁ ମିଷ୍ଟର କକ୍, ନୁହେଁ ସାମାନ୍ୟ ସେ ପକ୍ଷୀ ଲାଲ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକି ଆଖି ତାର ଜକ ଜକ କରୁଥିଲା ବକ ବକ…

ତରତର ହୋଇ ଗଲାବେଳେ ଦିନେ ନିତି ଦିନିଆ ମୋ ବାଟରେ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଭେଟିଲି ମୁଁ ଯିଏ ନ ଥିଲା ସେ ଦିନ ସେଠାରେ । ଆଜି…